Checklista inför besöket

Besöket på begravningsbyrån/alternativt ett hembesök, innefattar samtlig planering och bokning kring begravningsakten och tar cirka 2 timmar. Vi rekommenderar därför att Ni ringer och bokar tid för att vara säkra på att få hjälp den dag Ni önskar. Ju mer Ni förbereder Er, desto enklare kommer det också bli för Er att reda ut alla ställningstagande. Medtag därför alla dokument som den avlidne lämnat efter sig gällande begravningsönskemål och eventuellt testamente. Det kan vara lika gärna vara en handskriven lapp eller en utklippt vers, som formella juridiska dokument. Nedan följer en överblick över vilka områden vi kommer att beröra under besöket.

 • Personuppgifter kring den avlidne
 • Kontroll utav efterlämnade Livsarkiv eller Testamente
 • Kontroll utav Församlingstillhörighet, alternativt Borgerlig akt
 • Kontaktuppgifter till företrädaren för dödsboet
 • Bokning av plats för ceremoni, förrättare och organist (vid kyrklig begravning även Själaringning och Tacksägelse)
 • Plats för gravsättning/form av gravskick (jordbegravning/kremation)
 • Hämtning och kistläggning/Svepning/Klädsel utav den avlidne
 • Val av kista och eventuell urna
 • Eventuell tid för personligt avsked/visning av den avlidne
 • Utformande utav dödsannons
 • Kistdekoration och annan blomsterutsmyckning
 • Musik och Programkort till ceremonin
 • Eventuell minnesstund med val av lokal och förtäring
 • Eventuell Gravsten/textkomplettering på befintlig sten
 • Minnesalbum och fotografier från begravningen
 • Utformning utav eventuella tackkort eller tackannons
 • Bouppteckning/begravningskostnader samt försäkringsinventering