Juridik

Efter ett dödsfall skall det göras en bouppteckning inom 3 månader. Begravningskostnaderna betalas utav dödsboet och räknas då in i denna. Saknas det tillgångar i boet kontaktar man istället kommunen och gör en Dödsboanmälan samt ber om ekonomiskt bistånd till begravningen. Att sammanställa en bouppteckning är en juridisk process som innehåller eventuella frågor om arvsrätt med mera. Vid dödsfall är det alltid begravningskostnader som skall prioriteras före andra utgifter. För den som önskar göra bouppteckningen själv finns samtliga blanketter här på Skatteverkets hemsida.

FRISELLS ADVOKATBYRÅ

I de fall man känner man behöver hjälp av en jurist eller i vissa fall advokat, har vi ett nära samarbete med Frisells Advokatbyrå. Mötena sker i samma trygga miljö hos oss på begravningsbyrån.

PLANERA I LIVET

Utöver bouppteckningar tillhandahåller man juridiska  tjänster vilka rör planering i livet.

SAMBOAVTAL

ÄKTENSKAPSFÖRORD

UPPRÄTTANDE UTAV TESTAMENTE

15 minuters gratis rådgivning per telefon: 046 15 74 10

www.frisellsadvokat.se

VÄLKOMNA!