Juridik

Efter ett dödsfall skall det göras en bouppteckning inom 3 månader. Begravningskostnaderna betalas utav dödsboet och räknas då in i denna. Saknas det tillgångar i boet kontaktar man istället kommunen och gör en Dödsboanmälan samt ber om ekonomiskt bistånd till begravningen. Att sammanställa en bouppteckning är en juridisk process som innehåller eventuella frågor om arvsrätt med mera. Vid dödsfall är det alltid begravningskostnader som skall prioriteras före andra utgifter. För den som önskar göra bouppteckningen själv finns samtliga blanketter här på Skatteverkets hemsida.

HJÄLP MED BOUPPTECKNINGEN

I de fall man känner man behöver hjälp av en jurist eller i vissa fall advokat, har vi ett nära samarbete med Frisells Advokatbyrå. Mötena sker i samma trygga miljö hos oss på begravningsbyrån. Utöver juridiska tjänster i samband med dödsfall, erbjuds även den viktiga Livstidsjuriken med framtida förordnanden.

PLANERA I LIVET –

VI TILLHANDAHÅLLER ÄVEN LIVSTIDSJURIDIK

SAMBOAVTAL

ÄKTENSKAPSFÖRORD

UPPRÄTTANDE UTAV TESTAMENTE

FRAMTIDSFULLMAKT

www.frisellsadvokat.se