Jourverksamhet vid dödsfall i hemmet

Oavsett dygnet kan den som behöver komma i kontakt med oss på begravningsbyrån. Vi ansvarar för hämtningar av avlidna från platsen för inträffat dödsfall vidare till patologen på Universitetssjukhuset i Lund. Hämtningar av avlidna utförs alltid på ett lugnt och värdigt sätt, utav två begravningsentreprenörer med bår eller kista, samt specialinrättade fordon.

Under förutsättningar att det ej begärts obduktion på den avlidne eller att han/hon ej bär pacemaker, finns det även möjlighet att kistlägga den döde vid hämtningen. Om ni i familjen redan har enats om en kista som känns rätt för er anhörig (se Kistor), går det alltså att kistlägga och klä honom/henne i samband med hämtningen. Kistan förvaras därefter i en bisättningslokal med kylfunktion i avvaktan på begravningen.

Vårt primära upptagningsområde innefattar Kävlinge, Löddeköpinge, Dösjebro, Furulund, Svalöv, Lund med omnejd.

Ni får lov att vara delaktiga så mycket – eller så lite Ni vill och orkar.