Minnesgåva

Ibland uttrycker de närstående i dödsannonsen att de önskar påminna om en forskningsfond, så som till exempel Cancerfonden, Hjärnfonden, Reumatikerförbundet med mera. Istället för att som gäst vid begravning sända blommor, kan man då skänka pengar till önskad verksamhet. Då hedrar man den avlidnes minne, samtidigt som man stödjer forskning eller välgörenhet. Familjen mottager sedan ett minnesblad från fonden vilket innehåller Er hälsning samt Era namn. Begravningsbyrån ombesörjer om Ni önskar hjälp med att förmedla dessa. Önskar Ni kontakta organisationerna direkt följer länkar nedan.

Cancerfonden.se

Hjart-lungfonden.se

Reumatikerforbundet.se

Alzheimerfonden.se

Diabetesfonden.se

Hjarnfonden.se

Parkinsonfonden.se

Lakarmissionen.se

Barncancerfonden.se

Lions Forskningsfond Skåne