Begravning med urna

 I praktiken innebär detta att den avlidne transporteras från bårhuset direkt till krematoriet. En enkel kista behövs och den döde sveps (blir klädd) och omhändertagen precis som vanligt. Önskar man se sin anhörig en sista gång innan transporten sker, finns det givetvis möjlighet till detta.

Begravning med urna innebär därför att den avlidne redan har blivit kremerad innan begravningsakten. Istället för en kista i kyrkan/kapellet, har man så istället en urna. Begravning med urna sker både i Svenska kyrkans ordning, samt som borgerligt alternativ.

Precis som på en kista, kan man dekorera urnan med blommor och personliga attribut. Musik och tal hålls för den avlidne, och det enda som egentligen skiljer sig åt, är just att den dödes stoft är i annan form.

Vanligt förekommande är här att gravsättningen utav urnan också görs i anslutning till begravningsceremonin om grav finns att tillgå. (Precis som vid en jordbegravning där kistan bärs ut i slutet, men i detta fall urnan). Se en del av vårt urnsortiment här.

minneslund väljs som gravskick, används dock ingen urna. Däremot finns fina ceremoniurnor att låna, i vilken den enkla pappkartongen med stoftet står under själva begravningen. Se bild nedan. I dessa fall får man som anhörig dock ej närvara vid gravsättningen. Efter ceremonin återlämnas så askan till vaktmästare på kyrkogården, vilka kommer gravsätta denna vid senare tillfälle.