Vid dödsfall

En dag i taget – en sak i taget

Att förlora en nära anhörig kan kännas som att förlora ett väderstreck. Den som alltid har funnits där finns inte längre. Det är naturligt att uppleva en vilsenhet tillsammans med en mängd frågor som cirkulerar inombords. En av de frågor kan vara av praktisk natur, ”Hur gör jag nu?”

Det första ställningstagandet vid ett dödsfall gäller omhändertagandet av den avlidne. Har personen avlidit på sjukhus förflyttas kroppen av sjukhuspersonal till patologiska institutionen och förvaras här i kylrum. Det är på så sätt ingen brådska för direkta åtgärder mer än att man som anhörig kontaktar begravningsbyrån för tidsbokning av ett besök.

Sker dödsfallet däremot i hemmet eller på ett boende, behöver man hjälp med ombesörjning av transport till kylrum. Hämtningen av den avlidne kan utföras så snart ansvarig läkare konstaterat dödsfall, samt fyllt i en transportsedel vilken ska patologiska institutionen tillhanda.

Här lämnar läkaren information om det begärts obduktion eller om den avlidne bär något implantat så som t. ex pacemaker. Först någon dag efter hämtningen är gjord och kroppen har förflyttats till kylrum, brukar familjen besöka begravningsbyrån för att då börja planera kring själva begravningsceremonin.