Juridik & vanliga frågor

Efter ett dödsfall skall det göras en bouppteckning inom 3 månader. Begravningskostnaderna betalas utav dödsboet och räknas då in i denna.  Att sammanställa en bouppteckning är en juridisk process som innehåller eventuella frågor om arvsrätt med mera. 

Vid dödsfall är det alltid begravningskostnader som skall prioriteras före andra utgifter. För den som önskar göra bouppteckningen själv finns samtliga blanketter här på Skatteverkets hemsida.

Saknas det tillgångar i boet kontaktar man istället kommunen där den avlidne var folkbokförd, och gör en Dödsboanmälan samt ber om ekonomiskt bistånd till begravningen.

I de fall man känner man behöver hjälp av en jurist eller i vissa fall advokat, har vi ett nära samarbete med Frisells Advokatbyrå. Mötena sker i samma trygga miljö hos oss på begravningsbyrån. Utöver juridiska tjänster i samband med dödsfall, erbjuds även den viktiga Livstidsjuridiken med framtida förordnanden.

För mer info: 046 – 15 74  10

Värdefulla lokala samarbeten

I samband med dödsfall följer många praktiska frågor kring eventuell fastighet och värdering/försäljning av denna. Skandiamäklarna i Kävlinge har en fantastisk lokal kännedom och verkar gärna som ett värdefullt bollplank vid just alla dessa frågor.

För mer info: Tel 046-71 08 40

……………..

Det är inte sällan man som anhörig ibland står överväldigad med arbetet kring tömning av hus eller lägenhet. Ett annat värdefullt samarbete är därför Larssons Lager i Kävlinge. De köper hela eller delar utav dödsbon, och kan förmedla vidare kontakter till pålitliga städfirmor.

För mer info: 0734- 35 23 20