BEGRAVNINGSGUDSTJÄNST I SV. KYRKANS ORDNING

En begravning i Svenska kyrkans ordning innehåller en del fasta moment.

Val av psalmer och övrig musik och sång utformas tillsammans med prästen.

Nedan följer stommen till hur en begravningsgudstjänst är uppbyggd.

• Klockringning
• Ingångsmusik
• Extrasång/musik om så önskas
• Psalmsång
• Griftetal
• Bön
• Överlåtelsen
• Bibelläsning
• Psalmsång
• Begravningsbön, Herrens bön
• Psalmsång
• Avskedstagande
• Slutbön
• Välsignelsen
• Extra sång/musik om så önskas
• Utgångsmusik
• Klockringning

Avslutning vid jordbegravning

• Välsignelsen
• Psalmsång
• Extra sång/musik om så önskas
• Kistan bärs ut
• Kistan sänks i graven
• Avskedstagande
• Slutbön
• Klockringning