BORGERLIG BEGRAVNING

I Sverige betalar vi den obligatoriska Begravningsavgiften via Skattesedeln. Det innebär att oavsett trosinriktning får vi våra rättigheter tillgodosedda i samband med dödsfall.

En borgerlig begravningsceremoni är helt fri i sin utformning och är ett alternativ oavsett livsåskådning och religion. Tvärtemot vad många tror får man lov att ha religiösa förtecken i en borgerlig begravning.

Det finns inga givna ramar utan tanken är att begravningen ska skräddarsys för att spegla den avlidnes liv och bortgång i så stor utsträckning som möjligt.

Oftast äger begravningen rum i ett kapell på orten där en borgerlig begravningsförrättare leder ceremonin efter de anhörigas önskemål.

Det finns dock inga hinder för att ha begravningen på annan plats, så som till exempel vid havet eller i en skogsglänta förutsatt att det är praktiskt och etiskt genomförbart.

För de som orkar och vill går det också utmärkt att en familjemedlem eller vän verkar som förrättare och leder ceremonin.

En borgerlig begravningsakt kan exempelvis fyllas helt utav musik i alla dess former. Andra önskar framföra egna tal eller läsa personliga dikter under ceremonin. Nedan följer ett exempel på hur en borgerlig begravning kan se ut.

Ingångsmusik (CD-musik eller inhyrd musiker/solist)

Officianten välkomnar

Diktläsning/Inledningsord

Musik (CD-musik eller inhyrd musiker/solist)

Minnestal

Officianten säger några avskedsord och lägger en blomma på kistan/tänder ljus/pålyser en tyst minut

Avskedstagande – Man går fram till kistan och säger farväl

Diktläsning

Avslutningsord

Utgångsmusik (CD-musik eller inhyrd musiker/solist)

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information om hur en borgerlig begravning kan utformas.

Borgerlig officiant: Catharina Lindell