VID DÖDSFALL

Har Er familjemedlem avlidit på ett boende eller i sitt hem, behöver Ni kontakta oss omgående för transport till patologen. Tel 046 – 73 00 13.

Välkommen därefter. I er egen takt. Till stora hjärtliga lokaler för de som önskar ett fysiskt möte. Begravningsplaneringen kan även genomföras digitalt via videomöte eller telefon.

Checklista

Personuppgifter kring den avlidne

Kontroll utav efterlämnade Livsarkiv eller Testamente

Kontroll utav Församlingstillhörighet, alternativt Borgerlig akt

Kontaktuppgifter till företrädaren för dödsboet

Bokning av plats för ceremoni, förrättare och organist (vid kyrklig begravning även Själaringning och Tacksägelse)

Plats för gravsättning/form av gravskick (jordbegravning/kremation)

Hämtning och kistläggning/Svepning/Klädsel utav den avlidne

Val av kista och eventuell urna

Eventuell tid för personligt avsked/visning av den avlidne

Utformande utav dödsannons

Kistdekoration och annan blomsterutsmyckning, samt eventuella personliga attribut.

Musik och Programkort till ceremonin

Eventuell minnesstund med val av lokal och förtäring

Eventuell Gravsten/textkomplettering på befintlig sten

Minnesalbum och fotografier från begravningen

Utformning utav eventuella tackkort eller tackannons

Bouppteckning/begravningskostnader samt försäkringsinventering