Utforma dödsannonsen

Vid besöket på begravningsbyrån kommer vi tillsammans att hjälpas åt att utforma dödsannonsen för er anhörig. Önskar ni redan nu börja fundera kring innehållet, kan mallen här kanske vara till hjälp.

Till höger ser ni vilka olika delmoment en dödsannons brukar innehålla. Valet av symbol är något som har öppnats upp väldigt gentemot tidigare generationer då korset var det vanligast förekommande. Idag ser vi favoritblomman, hjärtan, husdjur och andra intressen vilka var typiskt för den avlidne. Direkt under ser man sedan ofta en slags “Titel“. Exempelvis “Vår käre Far, Svärfar, Farfar och Gammelfarfar“.  Ett annat alternativ är att sammanfatta detta med till exempelVår käre/Vår älskade/Allas vår älskade.”  Under Namn och datum inskrives personens födelse och dödsdatum. Ofta vill man även ha orten där den avlidne bodde för att andra som läser tidningen ska kunna orientera sig lättare. Vid Sörjande släktskap följer de närmst anhöriga med make/maka/Livskamrat överst och sedan barnen med eventuella respektive och familjer. En del väljer att sätta ut alla namnen på exempelvis barnbarnen, medan andra väljer att sammanfatta det med “Barnbarn, Barnbarnsbarn, Släkt och vänner“.  Valet av Vers är precis som symbolen väldigt personlig. Det kan vara allt ifrån en dikt ni tycker speglar er anhörig, till en egen författad text. Under Begravningsuppgifter följer information om själva begravningen. Kanske önskar ni ha ceremonin inom familjen/I stillhet och skriver då endast detta. Är begravningen öppen för alla sätts kyrka/kapell, datum och tid ut. Eventuellt inbjudes här även till en efterföljande minnesstund med Anmälan om deltagande via begravningsbyrån. Alternativt är att man skriver “Efter akten skiljs vi åt”. Ibland ser man även ett Tack för god omsorg till exempel Boende/Hemtjänst eller sjukhusavdelningar. Likaså kan man avsluta annonsen med att tänka på en speciell fond (exempelvis Cancerfonden) istället för blommor.