UTFORMA DÖDSANNONSEN

Vid besöket på begravningsbyrån kommer vi tillsammans att hjälpas åt att utforma dödsannonsen. Läs mer nedan.

Till höger ser ni vilka olika delmoment en dödsannons brukar innehålla.

Valet av symbol är något som har öppnats upp väldigt gentemot tidigare generationer då korset eller duvan var det vanligast förekommande.

I samband med publicerad dödsannons öppnas även ett digitalt Minnesrum upp för den avlidne.

Idag ser vi favoritblomman, hjärtan, husdjur och andra intressen vilka var typiskt för den avlidne.

Direkt under ser man sedan ofta en slags “Titel“. Exempelvis “Vår käre Far, Svärfar, Farfar och Gammelfarfar“. 

Ett annat alternativ är att sammanfatta detta med till exempel “Vår käre/Vår älskade/Allas vår älskade.” 

Under Namn och datum inskrives personens födelse och dödsdatum. Ofta vill man även ha orten där den avlidne bodde för att andra som läser dödsannonsen ska kunna orientera sig lättare.

Vid Sörjande släktskap följer de närmst anhöriga med Make/Maka/Livskamrat överst och sedan barnen med eventuella respektive och familjer.

En del väljer att sätta ut alla namnen på exempelvis barnbarnen, medan andra väljer att sammanfatta det med “Barnbarn, Barnbarnsbarn, Släkt och vänner“. 

Valet av Vers är precis som symbolen väldigt personlig. Det kan vara allt ifrån en dikt Ni tycker speglar Er anhörig, till en egen författad text.

Under Begravningsuppgifter följer information om själva begravningen. Kanske önskar ni ha ceremonin inom familjen/I stillhet och skriver då endast detta.

Är begravningen öppen för alla sätts kyrka/kapell, datum och tid ut. Eventuellt inbjudes här även till en efterföljande minnesstund med Anmälan om deltagande via begravningsbyrån. Alternativt “Efter akten skiljs vi åt”.

Ibland ser man även ett Tack för god omsorg till exempel Boende/Hemtjänst eller sjukhusavdelningar. Likaså kan man avsluta annonsen med att tänka på en speciell fond (exempelvis Cancerfonden) istället för blommor.