SORGEARBETE

Få händelser påverkar ens liv så kraftfullt som förlusten av någon man älskar. Ändå har många svårt att tala om döden och handskas med de känslor som döden för med sig.

I vårt samhälle är det också det sunda förnuftet som förväntas styra. Det handlar ofta om att förtränga det jobbiga och snabbt resa sig för att återgå till vardagslivet.

Vänner till någon som förlorat någon, står i dessa situationer inte sällan helt lamslagna. De vet inte hur de ska förhålla sig till den sörjande, vad de ska säga eller hur de kan trösta.

Man bör därför inte bli förvånad om människor i ens omgivning plötsligt tar ett steg tillbaka.

I sådana lägen är det viktigt att vara ärlig och tala om sina känslor. Det är också viktigt att våga be om hjälp. Ofta är det de små sakerna som gör störst skillnad. Att få hjälp i vardagen med de mest fundamentala sysslorna så som matlagning och städning.

Eller att bara ha någon som håller en sällskap i TV-soffan. Att inte behöva vara ensam.

När man är i sorg är det också viktigt att låta den ha sin gång. Det finns inga tydliga faser i processen. Man kan komma att uppleva en mängd olika känslor i sin sorg: chock, bedövning, förnekande, depression, förvirring, rädsla, vrede, bitterhet, skuld, accepterande, hopp.

“Förbliv öppen för det som gör ont. Du kan känna det lättare att förtiga eller undvika det genom förströelse eller arbete. Men slutligen kommer känslorna fram. Sorgen kommer att kräva Din uppmärksamhet.

Karen Katafiasz