Jour vid dödsfall

Det första ställningstagandet vid ett dödsfall gäller omhändertagandet av den avlidne. Har personen avlidit på sjukhus förflyttas denne av sjukhuspersonal till patologiska institutionen (bårhuset) och förvaras här i kylrum. Det är på så sätt ingen brådska för direkta åtgärder mer än att man  kontaktar oss för tidsbokning av ett besök.


Sker dödsfallet däremot i hemmet eller på ett boende, behöver man hjälp med ombesörjning av transport till patologen. Vi utför förflyttningen av den avlidne på ett lugnt och värdigt sätt, med två bärare och specialinrättade fordon.


JOUR DYGNET RUNT 046 73 00 13