Gäst vid begravning

Din närvaro betyder mer än Du tror.

När man som gäst anländer till begravningen finns där alltid personal från begravningsbyrån som möter och välkomnar Dig.

Ibland undrar man på vilken sida i kyrkan/kapellet man som släkt eller vän ska sitta. Vi visar Er rätt, samt överlämnar eventuellt beställda handbuketter och programblad.

Ta med barnen till begravningen?

En av de vanligaste frågor vi får handlar om huruvida det är lämpligt att ta med barn till begravningar?

Vi brukar svara med att Ni ska börja med att fråga barnet hur det känner.

Väljer barnet då själv att inte följa med, har det åtminstone blivit tillfrågat. De allra flesta barn vill dock vara delaktiga, och av erfarenhet brukar det gå väldigt bra.

Man kan då ställa frågan om barnet vill rita en teckning att lägga på kistan istället för en handbukett (eller både och).

Det kan också vara en  god idé att komma lite tidigare så att barnen får bekanta sig med rummet. 

Vi pratar gärna lite extra med barnen och svarar på alla frågor som ofta dyker upp. Vi vet att som förälder vill man skydda sina barn från sorg och ledsamheter. Å andra sidan är sorgen och döden också en del av livet.

Genom att låta barnen vara delaktiga visar man också dem att det är okej och helt naturligt att vara ledsen när någon dör.

För att underlätta samtalet finns en hel del bra barnlitteratur att ta till. Bilden ovan är tagen ur “Alla döda små djur” av U.Nilsson/E.Eriksson

Vackra Lackalänga kyrka

När går man fram till kistan?

Vid en kremationsbegravning sker avskedstagandet vid kistan inne i kyrkan/kapellet. Vi kommer att visa Er fram när det är tid. Här tar man sitt sista farväl med ord eller tankar. Önskar man lämna en handbukett görs detta då.

Förr var det bara kvinnor som hade handbuketter medan männen bugade inför kistan. Idag är det vanligt att både män och kvinnor lägger en liten blomma på kistan.

Vid en jordbegravning sker avskedstagandet istället utomhus. Då följer begravningsgästerna kistan hela vägen ut till graven och väntar tills den är sänkt i jorden. Handbuketten läggs då ner i graven efter det att kistan är gravsatt.

Vit slips och klädsel?

Hur man ska klä sig och traditioner i samband med begravning, är något som luckrats upp med tiden. Det finns därför inga direkta klädkoder att följa, mer än att man ska respektera den känsliga situationen och klä sig diskret därefter.

Ibland har familjen genom dödsannonsen uttryckt önskemål om till exempel “Ljus klädsel”, vilket man då följer. 

De närmast anhöriga bland männen brukar i regel dock fortfarande bära vit slips. Barn vid en begravningsceremoni bär vanligtvis sina finkläder oavsett färg.