Välkommen till oss

En personlig och omtyckt begravningsbyrå, familjeägd sedan 1981. Vi har alltid arbetat utifrån de mjuka värdena med fokus på kundkontakten och familjers behov. Auktoriserade utav Sveriges Begravningsbyråers förbund ställs höga krav på kompetens och att alltid främja god begravningssed.

Från dagen för inträffat dödsfall, till utformandet utav en ljus, varm och personlig begravning. Följer vi Er hela vägen.

För sorg är kärlek, som inte vet vart
den ska ta vägen